ท่านต้องการให้ อบต.ทับยายเชียง พัฒนาด้านใดมากที่สุด
ด้านคมนาคม ( 1 )
33.33%
ด้านสาธารณูปโภค ( 0 )
0.00%
ด้านการส่งเสริมอาชีพ ( 2 )
66.67%
การประชาสัมพันธ์ข้อมูล ( 0 )
0.00%
การให้บริการด้านอินเตอร์เน็ตตำบล ( 0 )
0.00%
ด้านการศึกษา ( 0 )
0.00%