หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ข้อมูล
หน่วยงาน
HISTORY
บุคลากร
PERSONAL
ข่าวสาร
NEWS
แผน
PLANNING
รายงาน
REPORT
ระเบียบ
RULES
บริการ
ประชาชน
SERVICE
นายวิโรจน์ แจงทอง
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทับยายเชียง
 
 
 
  บุคลากร  
 
 


นายราเมต ภู่ปาน
ปลัด อบต.
 
สำนักปลัด
 


นางสาวลภัสรดา ภควัตศักดินนท์
หัวหน้าสำนักปลัด


นางสาวน้ำผึ้ง ท้องฟ้า
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ


นางสาวดำเนิน จำปาศักดิ์
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ


นางสาวแสงตะวัน คุ้มอินทร์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ


จ่าเอกอะมอญ บุญอ้น
เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชนชำนาญงาน


นางลินนา ศรีภิรมย์
เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน


นายสุภชัย มีคำ
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
 
 
 
ศูนย์ดำรงธรรม
 
คู่มือประชาชน
แบบฟอร์ม เอกสาร สำหรับ
ติดต่อราชการกับ
หน่วยงาน
 
 
NAX Solution
เว็บไซต์เพื่อท้องถิ่นไทย
 
 
 
คำแนะนำ
การชำระภาษี
ภาษีป้าย ภาษีบำรุงท้องที่ ภาษีโรงเรือนและที่ดิน
 
 
การจัดการองค์ความรู้
(KM)
 
 
 
Link ที่น่าสนใจ
   
 
 
แบบสำรวจความคิดเห็น
   
 
  ท่านต้องการให้ อบต.ทับยายเชียง พัฒนาด้านใดมากที่สุด
  ด้านคมนาคม
  ด้านสาธารณูปโภค
  ด้านการส่งเสริมอาชีพ
  การประชาสัมพันธ์ข้อมูล
  การให้บริการด้านอินเตอร์เน็ตตำบล
  ด้านการศึกษา
 
 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
055-009-506

นโยบายเว็บไซต์ | นโยบบายความคุ้มครอง | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัย
| แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser นี้รองรับ IE9/firefox3.5/Chrome/safari4/Opera10