หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP

ข้อมูล
หน่วยงาน
HISTORY
บุคลากร
PERSONAL
ข่าวสาร
NEWS
แผน
PLANNING
รายงาน
REPORT
ระเบียบ
RULES
บริการ
ประชาชน
SERVICE
นายวิโรจน์ แจงทอง
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทับยายเชียง
 
 

 
  แผนอื่นๆ  
 
   
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
แผนการป้องกันการทุจริต (พ.ศ.๒๕๖๒-๒๕๖๕) [ 1 ก.ย. 2563 ]  อ่าน : 5  
 
แผนอัตรากำลัง ๓ ปี (๒๕๖๑-๒๕๖๓) ปรับปรุงครั้งที่ ๑ [ 13 ก.ค. 2563 ]  อ่าน : 8  
 
แผนดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่องBCP องค์การบริหารส่วนตำบลทับยายเชียง [ 10 ก.ค. 2563 ]  อ่าน : 27  
 
แผนป้องกันการทุจริต [ 23 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 12  
 
  (1)  
   
 
 
ศูนย์ดำรงธรรม
 
คู่มือประชาชน
แบบฟอร์ม เอกสาร สำหรับ
ติดต่อราชการกับ
หน่วยงาน
 
 
NAX Solution
เว็บไซต์เพื่อท้องถิ่นไทย
 
 
 
คำแนะนำ
การชำระภาษี
ภาษีป้าย ภาษีบำรุงท้องที่ ภาษีโรงเรือนและที่ดิน
 
 
การจัดการองค์ความรู้
(KM)
 
 
 
Link ที่น่าสนใจ