หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ข้อมูล
หน่วยงาน
HISTORY
บุคลากร
PERSONAL
ข่าวสาร
NEWS
แผน
PLANNING
รายงาน
REPORT
ระเบียบ
RULES
บริการ
ประชาชน
SERVICE
นายวิโรจน์ แจงทอง
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทับยายเชียง
 
 
 
  ประกาศ  
 
   
 
ค้นหา :   ยกเลิกการค้นหา
 
ประกาศ ใช้แผนการดำเนินงานประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ (เพิ่มเติม ฉบับที่ ๓) [ 25 มี.ค. 2563 ]  อ่าน : 1  
 
ประกาศ เรื่อง ใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) เพิ่มเติมครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ [ 11 มี.ค. 2563 ]  อ่าน : 1  
 
ประกาศ กำหนดราคากลางงานก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านไร่ หมุ่ที่ 3 [ 9 ส.ค. 2562 ]  อ่าน : 22  
 
ประกาศ ใช้แผนการดำเนินงานประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒ (เพิ่มเติม ฉบับที่ ๓) [ 5 ส.ค. 2562 ]  อ่าน : 23  
 
ประกาศ เรื่อง ใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) [ 30 ก.ค. 2562 ]  อ่าน : 27  
 
ผลการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในการดำเนินโครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำ บ้านไทรงาม หมู่ที่ ๑ ตำบลทับยายเชียง [ 19 ก.ค. 2562 ]  อ่าน : 28  
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทับยายเชียง เรื่อง การใช้แผนอัตรากำลัง ๓ ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๓ (ปรับปรุงครั้งที่๑) [ 20 มิ.ย. 2562 ]  อ่าน : 33  
 
  (1)  
   
 
 
ศูนย์ดำรงธรรม
 
คู่มือประชาชน
แบบฟอร์ม เอกสาร สำหรับ
ติดต่อราชการกับ
หน่วยงาน
 
 
NAX Solution
เว็บไซต์เพื่อท้องถิ่นไทย
 
 
 
คำแนะนำ
การชำระภาษี
ภาษีป้าย ภาษีบำรุงท้องที่ ภาษีโรงเรือนและที่ดิน
 
 
การจัดการองค์ความรู้
(KM)
 
 
 
Link ที่น่าสนใจ
   
 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
055-009-506

นโยบายเว็บไซต์ | นโยบบายความคุ้มครอง | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัย
| แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser นี้รองรับ IE9/firefox3.5/Chrome/safari4/Opera10