หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP

ข้อมูล
หน่วยงาน
HISTORY
บุคลากร
PERSONAL
ข่าวสาร
NEWS
แผน
PLANNING
รายงาน
REPORT
ระเบียบ
RULES
บริการ
ประชาชน
SERVICE
นายวิโรจน์ แจงทอง
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทับยายเชียง
 
 

 
  แผนพัฒนาท้องถิ่น  
 
   
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) เพิ่่มเติ่มเปลี่ยนแปลงครั้งที่ ๒/๒๕๖๓ [ 30 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 5  
 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) แก้ไขครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ [ 23 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 9  
 
แผนส่งเสริมคุณธรรมองค์การบริหารส่วนตำบลทับยายเชียง [ 7 เม.ย. 2563 ]  อ่าน : 27  
 
รายงานติดตามประเมินผลแผนฯ [ 7 เม.ย. 2563 ]  อ่าน : 22  
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทับยายเชียง เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ [ 24 ม.ค. 2563 ]  อ่าน : 23  
 
ประกาศ ใช้แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ [ 16 ต.ค. 2562 ]  อ่าน : 121  
 
ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลทับยายเชียง เรื่องใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) [ 26 ส.ค. 2562 ]  อ่าน : 47  
 
สรุปรายงานการติดตามแผนรอบ 6 เดือนแรก [ 24 ธ.ค. 2561 ]  อ่าน : 80  
 
เรื่อง ประกาศใช้แผนการดำเนินงาน พ.ศ. 2557 องค์การบริหารส่วนตำบลทับยายเชียง [ 24 ธ.ค. 2561 ]  อ่าน : 58  
 
  (1)     2   
   
 
 
ศูนย์ดำรงธรรม
 
คู่มือประชาชน
แบบฟอร์ม เอกสาร สำหรับ
ติดต่อราชการกับ
หน่วยงาน
 
 
NAX Solution
เว็บไซต์เพื่อท้องถิ่นไทย
 
 
 
คำแนะนำ
การชำระภาษี
ภาษีป้าย ภาษีบำรุงท้องที่ ภาษีโรงเรือนและที่ดิน
 
 
การจัดการองค์ความรู้
(KM)
 
 
 
Link ที่น่าสนใจ
   
 
  “ พัฒนาคน พัฒนางาน พัฒนาคุณภาพชีวิต
  ยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ”
   
   
  วิสัยทัศน์ อบต.ทับยายเชียง
   
 
องค์การบริหารส่วนตำบลทับยายเชียง

 
 
 
 
สายตรงนายก
รับเรื่องร้องเรียน
โทร. 055-009-506

นโยบายเว็บไซต์ | นโยบบายความคุ้มครอง | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัย
| แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser นี้รองรับ IE9/firefox3.5/Chrome/safari4/Opera10