หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ข้อมูล
หน่วยงาน
HISTORY
บุคลากร
PERSONAL
ข่าวสาร
NEWS
แผน
PLANNING
รายงาน
REPORT
ระเบียบ
RULES
บริการ
ประชาชน
SERVICE
นายวิโรจน์ แจงทอง
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทับยายเชียง
 
 
 
  ข่าวสาร  
 
 
  หมวดข่าว :ข่าวประชาสัมพันธ์ ค้นหาหมวดข่าว :  
 
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชาสัมพันธ์ ความรู้เกี่ยวกับยาและสารเสพติด   2 ก.ค. 2562 50
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชาสัมพันธ์ 10 วิธีประหยัดพลังงานไฟฟ้า    2 ก.ค. 2562 41
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชาสัมพันธ์ การคัดแยกขยะมูลฝอยด้วยหลัก 3R   1 ก.ค. 2562 44
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชาสัมพันธ์ รวมใจลดโลกร้อน ด้วยลดใช้พลาสติกและการใช้ถุงผ้า   1 ก.ค. 2562 29
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชาสัมพันธ์ เรื่องการใช้น้ำอย่างประหยัด   1 ก.ค. 2562 24
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชาสัมพันธ์ แผ่นพับ การรณรงค์และป้องกันการติดเชื้อ HIV    27 มิ.ย. 2562 29
ข่าวประชาสัมพันธ์   ร่างขอบเขตของงาน (Terms Of Reference :TOR) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองมะคัง หมู่ที่ 4 ต.ทับยายเชียง   18 มิ.ย. 2562 54
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทับยายเชียง เรื๋อง กำหนดราคากลางงานก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก   18 มิ.ย. 2562 119
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศงบการเงินและงบอื่นๆ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2562   14 มิ.ย. 2562 65
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทับยายเชียง เรื่อง แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต (พ.ศ. ๒๕๖๒ -๒๕๖๔)   27 พ.ค. 2562 50
  (1)     2      3      4      5   
 
 
 
ศูนย์ดำรงธรรม
 
คู่มือประชาชน
แบบฟอร์ม เอกสาร สำหรับ
ติดต่อราชการกับ
หน่วยงาน
 
 
NAX Solution
เว็บไซต์เพื่อท้องถิ่นไทย
 
 
 
คำแนะนำ
การชำระภาษี
ภาษีป้าย ภาษีบำรุงท้องที่ ภาษีโรงเรือนและที่ดิน
 
 
การจัดการองค์ความรู้
(KM)
 
 
 
Link ที่น่าสนใจ