หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ข้อมูล
หน่วยงาน
HISTORY
บุคลากร
PERSONAL
ข่าวสาร
NEWS
แผน
PLANNING
รายงาน
REPORT
ระเบียบ
RULES
บริการ
ประชาชน
SERVICE
นายวิโรจน์ แจงทอง
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทับยายเชียง
 
 
 
  ข่าวสาร  
 
 
  หมวดข่าว :ข่าวประชาสัมพันธ์ ค้นหาหมวดข่าว :  
 
  ค้นหา :   ยกเลิกการค้นหา
 
หมวด   หัวข้อข่าว วันที่ ผู้เข้าชม
 
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศ เรื่อง รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ไตรมาสที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓  15 ม.ค. 2563 6
ข่าวประชาสัมพันธ์   รายงานงบแสดงฐานะการเงิน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒  4 ธ.ค. 2562 9
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชาสัมพันธ์ ความรู้เกี่ยวกับยาและสารเสพติด  2 ก.ค. 2562 61
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชาสัมพันธ์ 10 วิธีประหยัดพลังงานไฟฟ้า   2 ก.ค. 2562 54
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชาสัมพันธ์ การคัดแยกขยะมูลฝอยด้วยหลัก 3R  1 ก.ค. 2562 55
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชาสัมพันธ์ รวมใจลดโลกร้อน ด้วยลดใช้พลาสติกและการใช้ถุงผ้า  1 ก.ค. 2562 35
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชาสัมพันธ์ เรื่องการใช้น้ำอย่างประหยัด  1 ก.ค. 2562 31
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชาสัมพันธ์ แผ่นพับ การรณรงค์และป้องกันการติดเชื้อ HIV   27 มิ.ย. 2562 34
ข่าวประชาสัมพันธ์   ร่างขอบเขตของงาน (Terms Of Reference :TOR) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองมะคัง หมู่ที่ 4 ต.ทับยายเชียง  18 มิ.ย. 2562 60
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทับยายเชียง เรื๋อง กำหนดราคากลางงานก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  18 มิ.ย. 2562 124
  (1)     2      3      4      5   
 
 
ศูนย์ดำรงธรรม
 
คู่มือประชาชน
แบบฟอร์ม เอกสาร สำหรับ
ติดต่อราชการกับ
หน่วยงาน
 
 
NAX Solution
เว็บไซต์เพื่อท้องถิ่นไทย
 
 
 
คำแนะนำ
การชำระภาษี
ภาษีป้าย ภาษีบำรุงท้องที่ ภาษีโรงเรือนและที่ดิน
 
 
การจัดการองค์ความรู้
(KM)
 
 
 
Link ที่น่าสนใจ
   
 
องค์การบริหารส่วนตำบลทับยายเชียง

 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
055-009-506

นโยบายเว็บไซต์ | นโยบบายความคุ้มครอง | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัย
| แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser นี้รองรับ IE9/firefox3.5/Chrome/safari4/Opera10