หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP

ข้อมูล
หน่วยงาน
HISTORY
บุคลากร
PERSONAL
ข่าวสาร
NEWS
แผน
PLANNING
รายงาน
REPORT
ระเบียบ
RULES
บริการ
ประชาชน
SERVICE
นายวิโรจน์ แจงทอง
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทับยายเชียง
 
 

 
  สมาชิกสภา  
 
 นายประทุม มินทะนา
ประธานสภา
 


นายสมศักดิ์ ภักดี
รองประธาน


นายราเมต ภู่ปาน
เลขานุการ
 
สมาชิกสภา
 


นายสุชีพ ฉิมนนท์
สมาชิกสภาหมู่ที่ 1


นายธงชัย กุลนาดา
สมาชิกสภาหมู่ที่ 2


นายสมศักดิ์ สอนเชียง
สมาชิกสภาหมู่ที่ 2


นายประดิษฐ์ แก้วแสง
สมาชิกสภาหมู่ที่ 3
 
 
ศูนย์ดำรงธรรม
 
คู่มือประชาชน
แบบฟอร์ม เอกสาร สำหรับ
ติดต่อราชการกับ
หน่วยงาน
 
 
NAX Solution
เว็บไซต์เพื่อท้องถิ่นไทย
 
 
 
คำแนะนำ
การชำระภาษี
ภาษีป้าย ภาษีบำรุงท้องที่ ภาษีโรงเรือนและที่ดิน
 
 
การจัดการองค์ความรู้
(KM)
 
 
 
Link ที่น่าสนใจ
   
 
องค์การบริหารส่วนตำบลทับยายเชียง

 
 
 
 
สายตรงนายก
รับเรื่องร้องเรียน
โทร. 055-009-506

นโยบายเว็บไซต์ | นโยบบายความคุ้มครอง | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัย
| แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser นี้รองรับ IE9/firefox3.5/Chrome/safari4/Opera10