หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ข้อมูล
หน่วยงาน
HISTORY
บุคลากร
STAFF
การบริหารบุคคล
PERSONNEL
ข่าวสาร
NEWS
แผน
PLANNING
รายงาน
REPORT
ระเบียบ
RULES
บริการ
ประชาชน
SERVICE
องค์การบริหารส่วนตำบล ทับยายเชียง ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
นายวิโรจน์ แจงทอง
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทับยายเชียง
 
 
 
  การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(Integrity and transparency Assessment: ITA)
 
 
 
 
ITA ปี พ.ศ.2566
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.1 ข้อมูลพื้นฐาน
ข้อมูลพื้นฐาน
ข้อ URL คำอธิบาย
o1 โครงสร้าง https://www.tyc.go.th/home https://www.tyc.go.th/orgchart... ลิงค์ 1.หน้าหลักของเว็บไซต์
ลิงค์ 2.(หมวด)เกี่ยวกับ อบต./หัวข้อโครงสร้างองค์กร
-แผนผังโครงสร้างการแบ่งส่วนราขการของหน่วยงาน
o2. ข้อมูลผู้บริหาร https://www.tyc.go.th/home https://www.tyc.go.th/board.ph... https://www.tyc.go.th/staff.ph... ลิงค์ 1. หน้าหลักของเว็บไซต์
(หมวด)บุคลากร/หัวข้อ คณะผู้บริหาร
ลิงค์ 2.ข้อมูลผู้บริหารสูงสุด รองผู้บริหารสูงสุด หัวหน้าส่วนราชการ ประกอบด้วย ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง/รูปถ่าย และเบอร์โทรศัพท์
ลิงค์ 3. ข้อมูลหัวหน้าส่วนราชการ
ประกอบด้วย ชื่อ-สกุล /ตำแหน่ง/รูปถ่ายและเบอร์โทรศัพท์
3.ลิงค์หัวหน้าส่วนราชการ
o3. อำนาจหน้าที่ https://www.tyc.go.th/home https://www.tyc.go.th/project_... ลิงค์ 1. หน้าหลักของเว็บไซต์
ลิงค์ 2. (หมวด) เกี่ยวกับ อบต./หัวข้อ อำนาจหน้าที่
-ข้อมูลอำนาจหน้าที่ตามที่กฏหมายกำหนด
o4 แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน https://www.tyc.go.th/home https://www.tyc.go.th/projectR... https://www.tyc.go.th/project_... ลิงค์ 1. หน้าหลักของเว็บไซต์
ลิงค์ 2.(หมวด)แผน/แผนพัฒนาท้องถิ่น
ลิงค์ 3.แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566 - 2570 ของ อบต.ทับยายเชียง
o5 ข้อมูลการติดต่อ https://www.tyc.go.th/home https://www.tyc.go.th/contact.... ลิงค์ 1. หน้าหลักของเว็บไซต์
ลิงค์ 2. (หมวด) เกี่ยวกับ อบต./หัวข้อติดต่อ
-ข้อมูลการติดต่อ ประกอบด้วย ที่อยู่หมายเลขโทรศัพท์ E-mail และแผนที่ตั้ง
o6 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง https://www.tyc.go.th/home https://www.tyc.go.th/projectR... https://www.tyc.go.th/project_... ลิงค์ 1. หน้าหลักของเว็บไซต์
ลิงค์ 2. (หมวด) ภายในหน่วยงาน หัวข้อกฏหมายที่เกี่ยวข้อง
ลิงค์ 3. ยกตัวอย่าง พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล ฉบับที่ 7 พ.ศ.2562
การประชาสัมพันธ์
ข้อ URL คำอธิบาย
o7 ข่าวประชาสัมพันธ์ https://www.tyc.go.th/home https://www.tyc.go.th/news_obt... https://www.tyc.go.th/news_atv... https://www.tyc.go.th/news_det... ลิงค์ 1. หน้าหลักของเว็บไซต์
ลิงค์ 2.(หมวด) ข่าวสาร/หัวข้อข่าวประชาสัมพันธ์แสดงข่าวประชาสัมพันธ์ในปี 2566 ของอบต.ทับยายเชียง
ลิงค์ 3.(หมวด) หัวข้อกิจกรรม  
แสดงกิจกรรมต่างๆในปี2566 ของอบต.ทับยายเชียง
ลิงค์ 4. ยกตัวอย่างกิจกรรมร่วมขบวนงาน สักการะท้าวมหาพรหม ชมเบญจมาศทุ่งสานฯ

การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล
ข้อ URL คำอธิบาย
o8 Q&A https://www.tyc.go.th/home https://www.tyc.go.th/webboard... https://www.tyc.go.th/webboard... https://www.tyc.go.th/webboard... ลิงค์ 1. หน้าหลักของเว็บไซต์
ลิงค์ 2. หัวข้อกระดานสนทนา
ลิงค์ 3. เรื่องสอบถามบนกระดานสนทนา
ลิงค์ 4. เรื่องสอบถามบนกระดานสนทนา
o9 Social Network https://www.tyc.go.th/home https://www.facebook.com/thapy... https://twitter.com/thapyaichi... https://www.tiktok.com/@thapya... https://www.youtube.com/@Thapy... ลิงค์ 1.หน้าหลักของเว็บไซต์ ด้านล่างของเว็บไซต์จะมีสัญลักษณ์ (Facebook) สีน้ำเงินเชื่อมต่อไปยังเฟสบุ๊กของ อบต.ทับยายเชียง จังหวัดพิษณุโลก
ลิงค์ 2.Facebook อบตทับยายเชียง
ลิงค์ 3.twitter อบต.ทับยายเชียง
ลิงค์ 4.tiktok อบต.ทับยายเชียง
ลิงค์ 5.youtube อบต.ทับยายเชียง
o10 นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล https://www.tyc.go.th/home https://www.tyc.go.th/projectR... https://www.tyc.go.th/project_... ลิงค์ 1.หน้าหลักของเว็บไซต์
ลิงค์ 2.(หมวด) ประกาศ
ลิงค์ 3.ประกาศนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล อบต.ทับยายเชียง Privacy Policy
 
  (1)     2      3      4      5   
 
 
 
ศูนย์ดำรงธรรม
 
คู่มือประชาชน
แบบฟอร์ม เอกสาร สำหรับ
ติดต่อราชการกับ
หน่วยงาน
 
 
NAX Solution
เว็บไซต์เพื่อท้องถิ่นไทย
 
 
 
คำแนะนำ
การชำระภาษี
ภาษีป้าย ภาษีบำรุงท้องที่ ภาษีโรงเรือนและที่ดิน
 
 
การจัดการองค์ความรู้
(KM)
 
 
 
Link ที่น่าสนใจ
   
 
 
 
 
สายตรงนายก
รับเรื่องร้องเรียน
โทร. 081-605-4929

แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser นี้รองรับ IE9/firefox3.5/Chrome/safari4/Opera10