หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ข้อมูล
หน่วยงาน
HISTORY
บุคลากร
STAFF
การบริหารบุคคล
PERSONNEL
ข่าวสาร
NEWS
แผน
PLANNING
รายงาน
REPORT
ระเบียบ
RULES
บริการ
ประชาชน
SERVICE
องค์การบริหารส่วนตำบล ทับยายเชียง ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
นายวิโรจน์ แจงทอง
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทับยายเชียง
 
 
 
  การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(Integrity and transparency Assessment: ITA)
 
 
 
 
ITA ปี พ.ศ.2567
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล ประกอบด้วย 5 ตัวชี้วัดย่อย ดังนี้
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.1 ข้อมูลพื้นฐาน
ข้อมูลพื้นฐาน
ข้อ URL คำอธิบาย
o1 โครงสร้าง 1.https://www.tyc.go.th/home\\... 2.https://www.tyc.go.th/orgcha... ลิงค์ 1.หน้าหลักของเว็บไซต์
ลิงค์ 2.(หมวด)เกี่ยวกับ อบต./หัวข้อโครงสร้างองค์กร
-แผนผังโครงสร้างการแบ่งส่วนราขการของหน่วยงาน
o2 ข้อมูลผู้บริหาร https://www.tyc.go.th/home https://www.tyc.go.th/board.ph... https://www.tyc.go.th/staff.ph... งค์ 1. หน้าหลักของเว็บไซต์
(หมวด)บุคลากร/หัวข้อ คณะผู้บริหาร
ลิงค์ 2.ข้อมูลผู้บริหารสูงสุด รองผู้บริหารสูงสุด หัวหน้าส่วนราชการ ประกอบด้วย ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง/รูปถ่าย และเบอร์โทรศัพท์
ลิงค์ 3. ข้อมูลหัวหน้าส่วนราชการ
ประกอบด้วย ชื่อ-สกุล /ตำแหน่ง/รูปถ่ายและเบอร์โทรศัพท์
o3 อำนาจหน้าที่
o4 ข้อมูลการติดต่อ https://www.tyc.go.th/home https://www.tyc.go.th/contact.... ลิงค์ 1. หน้าหลักของเว็บไซต์
ลิงค์ 2. (หมวด) เกี่ยวกับ อบต./หัวข้อติดต่อ
-ข้อมูลการติดต่อ ประกอบด้วย ที่อยู่หมายเลขโทรศัพท์ E-mail และแผนที่ตั้ง


การประชาสัมพันธ์
ข้อ URL คำอธิบาย
o5 ข่าวประชาสัมพันธ์ https://www.tyc.go.th/home https://www.tyc.go.th/news_obt... https://www.tyc.go.th/news_det... ลิงค์ 1. หน้าหลักของเว็บไซต์
ลิิงค์ 2. ข่าวสารของ อบต./ข่าวประชาสัมพันธ์
ลิงค์์ 3. ข่าวประชาสัมพันธ์การตอบแบบวัด

การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล
ข้อ URL คำอธิบาย
o6 Q&A https://www.tyc.go.th/home https://www.tyc.go.th/webboard... https://www.tyc.go.th/webboard... https://www.facebook.com/?loca... ลิงค์ 1.  หน้าหลักของเว็บไซต์
ลิงค์ 2. หัวข้อกระดานสนทนา
ลิงค์ 3. เรื่องสอบถามบนกระดานสนทนา
ลิงค์ 4. กล่องข้อความในเฟสบุค
 
  (1)     2      3      4      5   
 
 
 
ศูนย์ดำรงธรรม
 
คู่มือประชาชน
แบบฟอร์ม เอกสาร สำหรับ
ติดต่อราชการกับ
หน่วยงาน
 
 
NAX Solution
เว็บไซต์เพื่อท้องถิ่นไทย
 
 
 
คำแนะนำ
การชำระภาษี
ภาษีป้าย ภาษีบำรุงท้องที่ ภาษีโรงเรือนและที่ดิน
 
 
การจัดการองค์ความรู้
(KM)
 
 
 
Link ที่น่าสนใจ
   
 
 
 
 
สายตรงนายก
รับเรื่องร้องเรียน
โทร. 081-605-4929

แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser นี้รองรับ IE9/firefox3.5/Chrome/safari4/Opera10