หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP

ข้อมูล
หน่วยงาน
HISTORY
บุคลากร
PERSONAL
ข่าวสาร
NEWS
แผน
PLANNING
รายงาน
REPORT
ระเบียบ
RULES
บริการ
ประชาชน
SERVICE
นายวิโรจน์ แจงทอง
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทับยายเชียง
 
 

 
  การจัดการสารสนเทศ  
 
   
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
การเก็บข้อมูลเพื่อใช้ในการติดตามหรือประเมินผลการดำเนินงานขององค์กร [ 11 พ.ย. 2562 ]  อ่าน : 34  
 
การรายงานผล และเปรียบเทียบผลการดำเนินงานกับเป้าหมาย [ 11 พ.ย. 2562 ]  อ่าน : 29  
 
ระบบสารสนเทศที่สนับสนุนการเก็บข้อมูลพื้นฐานที่ใช้ในการบริหาร และจัดการความเสี่ยง [ 11 พ.ย. 2562 ]  อ่าน : 62  
 
ระบบสารสนเทศและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาช่วยในการควบคุมภายในและตรวจสอบภายใน [ 11 พ.ย. 2562 ]  อ่าน : 25  
 
มีระบบสารสนเทศที่สนับสนุนการเก็บรวบรวมข้อมูลด้าน Competency ของบุคลากรทุกตำแหน่งที่องค์กรต้องการและบุคลากรทุกคนที่มีอยู่ [ 11 พ.ย. 2562 ]  อ่าน : 37  
 
ระบบสารสนเทศที่เก็บข้อมูลทะเบียนประวัติบุคลากร [ 11 พ.ย. 2562 ]  อ่าน : 30  
 
ระบบสารสนเทศที่สามารถ Share ข้อมูลกับหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องภายนอกองค์กร [ 11 พ.ย. 2562 ]  อ่าน : 28  
 
ระบบสารสนเทศมาตอบสนองความต้องการของผู้บริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในองค์กร [ 11 พ.ย. 2562 ]  อ่าน : 27  
 
ระบบ Back Office ที่สามารถ Share ข้อมูลระหว่างหน่วยงานอื่นภายในองค์กร [ 11 พ.ย. 2562 ]  อ่าน : 32  
 
  (1)     2   
   
 
 
ศูนย์ดำรงธรรม
 
คู่มือประชาชน
แบบฟอร์ม เอกสาร สำหรับ
ติดต่อราชการกับ
หน่วยงาน
 
 
NAX Solution
เว็บไซต์เพื่อท้องถิ่นไทย
 
 
 
คำแนะนำ
การชำระภาษี
ภาษีป้าย ภาษีบำรุงท้องที่ ภาษีโรงเรือนและที่ดิน
 
 
การจัดการองค์ความรู้
(KM)
 
 
 
Link ที่น่าสนใจ
   
 
  “ พัฒนาคน พัฒนางาน พัฒนาคุณภาพชีวิต
  ยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ”
   
   
  วิสัยทัศน์ อบต.ทับยายเชียง
   
 
องค์การบริหารส่วนตำบลทับยายเชียง

 
 
 
 
สายตรงนายก
รับเรื่องร้องเรียน
โทร. 055-009-506

นโยบายเว็บไซต์ | นโยบบายความคุ้มครอง | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัย
| แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser นี้รองรับ IE9/firefox3.5/Chrome/safari4/Opera10