หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ข้อมูล
หน่วยงาน
HISTORY
บุคลากร
PERSONAL
ข่าวสาร
NEWS
แผน
PLANNING
รายงาน
REPORT
ระเบียบ
RULES
บริการ
ประชาชน
SERVICE
........................................
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทับยายเชียง
 
 
 
  ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย  
 
 
 
ประเภทประกาศ :
หน่วยงาน :
ตั้งแต่วันที่ :   ถึงวันที่ :
ค้นหา : ล้างตัวเลือกการค้นหา
 
ท้องถิ่น   หัวข้อข่าว วันที่
 
ทต.บึงระมาณ   ซื้ออาหารเสริม (นม) ยู. เอช. ที. รสจืด (ชนิดกล่อง) ขนาดบรรจุ ๒๐๐ ซีซี ให้กับนักเรียน ๓ โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ทต.บึงระมาณ งานกองการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 ต.ค. 2564
อบต.มะต้อง   จ้างก่อสร้างถนน คสล. ต่อจากถนน คสล.เดิม จากบ้านนายสุบิน หวาเกตุ ถึงเขตบ้านนางบุญปลูก รัศมี หมู่ที่ 1 บ้านมะต้อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 ต.ค. 2564
อบต.มะต้อง   จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีต จากสายหมู่ ๕ ถึงหมู่ที่ ๑๐ โดยเริ่มจากที่นายนิวัฒน์ แสงอาทิตย์ หมู่ที่ ๕ บ้านไผ่ถ้ำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 ต.ค. 2564
อบต.มะต้อง   จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากถนนบ้านนางสำรวย เกตุเที่ยง ถึงบ้านนายบุญล้อม สิงห์สี หมู่ที่ ๕ บ้านไผ่ถ้ำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 ต.ค. 2564
อบต.มะต้อง   จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ตั้งแต่ถนนลาดยางถึงบ้านนายมานพ ฉ่ำฆ้อง หมู่ที่ ๑๒ บ้านทศพล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 ต.ค. 2564
อบต.มะต้อง   จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ทดแทนของเดิม ตั้งแต่ทางเข้าวัดหางไหลถึงประปา หมู่ที่ ๔ บ้านหางไหล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 ต.ค. 2564
อบต.มะต้อง   จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทาง คสล. สายริมน้ำจากบ้านนางพิกุล ทองเครือมา ถึงบ้านนายบุญลือ ดวนมีสุข หมู่ที่ ๖ บ้านท้ายยาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 ต.ค. 2564
อบต.มะต้อง   จ้างปรับปรุงถนนดินลูกรัง จากที่นานางลภัสรดา จูเมฆา ถึงบ้านนายจรูญ ลีลอย หมู่ที่ ๗ บ้านท่าสำโรง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 ต.ค. 2564
อบต.มะต้อง   จ้างปรับปรุงถนนดินลูกรัง จากที่นานายประเทือง น้อยแก้ว ถึงสวนเมล่อน หมู่ที่ ๗ บ้านท่าสำโรง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 ต.ค. 2564
อบต.มะต้อง   จ้างปรับปรุงถนนดินลูกรัง สายนานายชำนาญ ฟั่นแจ้ง ถึงบ้านนายวิชัด นุ่มเอี่ยม หมู่ที่ ๑๑ บ้านคลองคล้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 ต.ค. 2564
อบต.มะต้อง   จ้างปรับปรุงถนนดินลูกรัง สายนานายอดุลย์ แก้วดา ถึงที่นานายประนาม สดพุฒ หมู่ที่ ๑๑ บ้านคลองคล้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 ต.ค. 2564
อบต.มะต้อง   จ้างปรับปรุงผิวจราจรหินคลุก สายถนนคลองชลประทานถึงบ้านนางขวัญเรือน ชะนะคุณ หมู่ที่ ๕ บ้านไผ่ถ้ำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 ต.ค. 2564
อบต.วงฆ้อง   จ้างจ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถดับเพลิงและกู้ภัยขนาดกลาง หมายเลขทะเบียน ๘๒ ๙๑๘๗ กรุงเทพมหานคร หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๐๑-๖๓-๐๐๐๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 ต.ค. 2564
อบต.วัดพริก   ซื้อท่อเหล็กสี่เหลี่ยม ขนาด ๔ นิ้ว จำนวน ๕ เส้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 ต.ค. 2564
ทต.ป่าแดง   โครงการปรับปรุงต่อเติมอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลป่าแดง (ห้องนายก) ขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 8.60 เมตร พร้อมป้ายโครงการฯ 26 ต.ค. 2564
  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 1,849
 
 
Link ที่น่าสนใจ
   
 
 
 
 
 
 
สายตรงนายก
รับเรื่องร้องเรียน
โทร. 055-009-506

นโยบายเว็บไซต์ | นโยบบายความคุ้มครอง | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัย
| แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser นี้รองรับ IE9/firefox3.5/Chrome/safari4/Opera10