ข้อมูลผู้เข้าชมเว็บไซต์
องค์การบริหารส่วนตำบล ทับยายเชียง
 
  ตั้งแต่ 1 ม.ค. 2561 ถึง 8 เม.ย. 2563  
 
 
ปี พ.ศ. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. รวม
256328,54929,25632,9127,053--------97,770
25621693431,36817970631,62714,7409,78925,56140,95335,17017,104177,709
2561-----------119119
ยอดยกมาตั้งแต่ 17 มิ.ย. 2561 ถึง 30 พ.ย. 2561   0
รวมผู้เข้าชมทั้งหมด   275,598
เว็บไซต์เริ่มเปิดให้บริการเมื่อวันที่ 17 มิ.ย. 2561
 
    1ปี     2ปี     3ปี     4ปี     5ปี     6ปี     7ปี     8ปี