องค์การบริหารส่วนตำบล ทับยายเชียง อำเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก