สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน

       สภาพทั่วไป/ข้อมูลพื้นฐาน

สำหรับเจ้าหน้าที่

      Administrator

 

[   ประกาศและประชาสัมพันธ์ทั้งหมด   ]
 

       ประกาศ งบประจำเดือน มีนาคม 2562( 4/17/2019 10:24:47 AM )

       ประกาศ เรื่อง ราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก( 4/5/2019 3:23:33 PM )

       ประกาศร่างขอบเขตงานโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก( 4/5/2019 3:21:26 PM )

       ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทับยายเชียง เรื่อง กำหนดราคากลางงานก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.( 3/28/2019 4:39:43 PM )

       ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทับยายเชียง เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑( 3/28/2019 4:36:31 PM )

       ประชาสัมพันธ์สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒( 3/20/2019 11:30:19 AM )

       ประกาศ เรื่อง รับโอนพนักงานส่วนตำบล หรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น( 3/15/2019 2:06:07 PM )

       ประกาศ งบการเงินและงบอื่นๆ เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๒( 3/15/2019 2:02:13 PM )

       ประกาศจังหวัดพิษณุโลก เรื่อง การเตรียมรับสถานการณ์ไฟป่าและหมอกควันและกำหนดเขตควบคุมไฟป่า( 1/30/2019 3:25:40 PM )

       ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลทับยายเชียง( 1/30/2019 10:46:38 AM )

       ประชาสัมพันธ์ กิจกรรม "Bike อุ่นไอรัก"( 11/30/2018 11:06:08 AM )

       ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารผ่านเสียงตามสาย( 11/30/2018 10:25:01 AM )

       ประกาศ เรื่อง รับโอน(ย้าย) พนักงานส่วนตำบล หรือ พนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น( 11/30/2018 10:11:19 AM )

       รายงานสรุปผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียน ประจำปี 2561( 11/26/2018 9:54:27 AM )

       การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม( 11/23/2018 8:04:09 PM )


จำนวน : 176 รายการ
ขณะนี้อยู่หน้า 1 ในทั้งหมด 12 หน้า หน้าต่อไป  หน้าสุดท้าย
กระโดดไปหน้า   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12  

 

องค์การบริหารส่วนตำบลทับยายเชียง
หมู่ที่ 5 ตำบลทับยายเชียง  อำเภอพรหมพิราม  จังหวัดพิษณุโลก 65150
โทร: 055-009506  แฟกซ์: 055-009506    Email :
tyc_tyc@outlook.com
Copyright 2011.tyc.go.th All rights reserved. Powered by Click idea design