สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน

       สภาพทั่วไป/ข้อมูลพื้นฐาน

สำหรับเจ้าหน้าที่

      Administrator

 

[   ประกาศและประชาสัมพันธ์ทั้งหมด   ]
 

       ประกาศ เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV โดยวิธีเฉพาะ( 11/14/2018 2:54:44 PM )

       ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทับยายเชียง เรื่อง การตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก( 11/14/2018 2:27:18 PM )

       ประกาศ เรื่อง รายงานงบแสดงฐานะการเงิน ประจำปีงบประมาณ 2561( 11/14/2018 11:21:25 AM )

       ประกาศ เรื่อง รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ไตรมาสที่4 ประจำปีงบประมาณ2561( 11/8/2018 3:46:17 PM )

       ประกาศ เรื่อง รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ไตรมาสที่3 ประจำปีงบประมาณ2561( 11/8/2018 3:45:42 PM )

       ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑( 10/1/2018 2:30:59 PM )

       ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทับยายเชียง เรื่อง รับโอน(ย้าย)พนักงานส่วนตำบล( 8/29/2018 11:45:45 AM )

       ประชาสัมพันธ์ !! สิทธิผู้สูงอายุตามพระราชบัญญัติผู้สูงอายุ พ.ศ.๒๕๔๖( 8/24/2018 3:10:45 PM )

       ประชาสัมพันธ์ ลดการใช้ขยะในชุมชน( 6/12/2018 2:19:03 PM )

       มาตรการ การลด คัดแยกขยะ( 6/12/2018 2:18:23 PM )

       ประชาสัมพันธ์ เรื่อง การรณรงค์การประหยัดน้ำ( 6/12/2018 10:21:18 AM )

       ประชาสัมพันธ์ ความรู้เรื่องโรคเอดส์( 6/12/2018 9:55:36 AM )

       ประชาสัมพันธ์ การคัดแยกขยะที่ต้นทางและการจัดการขยะ( 6/12/2018 9:48:47 AM )

       การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม( 6/12/2018 9:39:34 AM )

       ประกาศ เรื่อง การกำหนดโครงสร้างส่วนราชการและระดับตำแหน่งขององค์การบริหารส่วนตำบลทับยายเชียง( 6/5/2018 9:16:19 AM )


จำนวน : 156 รายการ
ขณะนี้อยู่หน้า 1 ในทั้งหมด 11 หน้า หน้าต่อไป  หน้าสุดท้าย
กระโดดไปหน้า   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11  

 

องค์การบริหารส่วนตำบลทับยายเชียง
หมู่ที่ 5 ตำบลทับยายเชียง  อำเภอพรหมพิราม  จังหวัดพิษณุโลก 65150
โทร: 055-009506  แฟกซ์: 055-009506    Email :
tyc_tyc@outlook.com
Copyright 2011.tyc.go.th All rights reserved. Powered by Click idea design