สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน

       สภาพทั่วไป/ข้อมูลพื้นฐาน

สำหรับเจ้าหน้าที่

      Administrator

 

[   หัวข้อกิจกรรมทั้งหมด   ]
 

       ๕ ธันวาคม ๒๕๖๑( 12/6/2018 3:58:16 PM )

       ส่งมอบถนนยางพาราดินซีเมนต์ โครงการสนับสนุนการใช้ยางพาราในหน่วยงานภาครัฐ ตามนโยบายรัฐบาล และ คสช.( 11/14/2018 11:02:14 AM )

       วันปิยมหาราช( 10/25/2018 11:36:21 AM )

       กิจกรรมจิตอาสา "เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ"( 10/25/2018 11:25:07 AM )

       พิธีเปิดกิจกรรมจิตอาสา "เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ"( 10/25/2018 11:15:04 AM )

       ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๑( 10/25/2018 11:06:13 AM )

       โครงการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561( 8/21/2018 9:36:09 AM )

       วันแม่แห่งชาติ( 8/15/2018 10:31:42 AM )

       พิธีวางพานพุ่ม เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว( 8/1/2018 10:02:57 AM )

       ถวายเทียนจำนำพรรษา ประจำปี ๒๕๖๑( 8/1/2018 9:51:26 AM )

       โครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติฯ ประจำปี ๒๕๖๑( 8/1/2018 9:42:53 AM )

       โครงการอบรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม บุคลากรของ อบต.ทับยายเชียง( 7/31/2018 3:08:35 PM )

       โครงการป้องกันโรคไข้เลือดออก ประจำปี 2561( 7/31/2018 3:01:59 PM )

       โครงการพัฒนาศักยภาพสภาเด็กและเยาวชน ต.ทับยายเชียง( 5/18/2018 4:10:08 PM )

       "โครงการร้อยใจภักดิ์ รักษ์ป่า รักษ์ต้นน้ำ"( 5/17/2018 1:38:07 PM )


จำนวน : 98 รายการ
ขณะนี้อยู่หน้า 1 ในทั้งหมด 7 หน้า หน้าต่อไป  หน้าสุดท้าย
กระโดดไปหน้า   1   2   3   4   5   6   7  

 

องค์การบริหารส่วนตำบลทับยายเชียง
หมู่ที่ 5 ตำบลทับยายเชียง  อำเภอพรหมพิราม  จังหวัดพิษณุโลก 65150
โทร: 055-009506  แฟกซ์: 055-009506    Email :
tyc_tyc@outlook.com
Copyright 2011.tyc.go.th All rights reserved. Powered by Click idea design