สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน

       สภาพทั่วไป/ข้อมูลพื้นฐาน

สำหรับเจ้าหน้าที่

      Administrator

 

[ http://www.dla.go.th ] 

 

ดาวน์โหลด http://www.dla.go.th

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ทำรายการเมื่อ: 01-เมย.-14at 09:25

....................................................................................................................................................................................................................

 [ 4/1/2014 9:25:49 AM ] http://www.dla.go.th
 
 

 

องค์การบริหารส่วนตำบลทับยายเชียง
หมู่ที่ 5 ตำบลทับยายเชียง  อำเภอพรหมพิราม  จังหวัดพิษณุโลก 65150
โทร: 055-009506  แฟกซ์: 055-009506    Email :
tyc_tyc@outlook.com
Copyright 2011.tyc.go.th All rights reserved. Powered by Click idea design