สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน

       สภาพทั่วไป/ข้อมูลพื้นฐาน

สำหรับเจ้าหน้าที่

      Administrator

 [ รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต รอบ 6 เดือน ] 
       รายงานติดตามประเมินผลการดำเนินงานรอบ__6_เดือน.docx
   ทำรายการเมื่อ: 23-พย.-18at 16:16

ประกาศจังหวัดพิษณุโลก เรื่อง การเตรียมรับสถานการณ์ไฟป่าและหมอกควันและกำหนดเขตควบคุมไฟป่า   [ 30/1/2562 15:25:40 ]

ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลทับยายเชียง   [ 30/1/2562 10:46:38 ]

ประชาสัมพันธ์ กิจกรรม "Bike อุ่นไอรัก"   [ 30/11/2561 11:06:08 ]

ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารผ่านเสียงตามสาย   [ 30/11/2561 10:25:01 ]

ประกาศ เรื่อง รับโอน(ย้าย) พนักงานส่วนตำบล หรือ พนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น   [ 30/11/2561 10:11:19 ]

รายงานสรุปผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียน ประจำปี 2561   [ 26/11/2561 9:54:27 ]

การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม   [ 23/11/2561 20:04:09 ]
     
 

 

องค์การบริหารส่วนตำบลทับยายเชียง
หมู่ที่ 5 ตำบลทับยายเชียง  อำเภอพรหมพิราม  จังหวัดพิษณุโลก 65150
โทร: 055-009506  แฟกซ์: 055-009506    Email :
tyc_tyc@outlook.com
Copyright 2011.tyc.go.th All rights reserved. Powered by Click idea design