สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน

       สภาพทั่วไป/ข้อมูลพื้นฐาน

สำหรับเจ้าหน้าที่

      Administrator

 [ ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทับยายเชียง เรื่อง รับโอน(ย้าย)พนักงานส่วนตำบล ] 
       CCF29082561.pdf
   ทำรายการเมื่อ: 29-สค.-18at 11:45

ประกาศ เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV โดยวิธีเฉพาะ   [ 14/11/2561 14:54:44 ]

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทับยายเชียง เรื่อง การตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก   [ 14/11/2561 14:27:18 ]

ประกาศ เรื่อง รายงานงบแสดงฐานะการเงิน ประจำปีงบประมาณ 2561   [ 14/11/2561 11:21:25 ]

ประกาศ เรื่อง รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ไตรมาสที่4 ประจำปีงบประมาณ2561   [ 8/11/2561 15:46:17 ]

ประกาศ เรื่อง รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ไตรมาสที่3 ประจำปีงบประมาณ2561   [ 8/11/2561 15:45:42 ]

ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑   [ 1/10/2561 14:30:59 ]

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทับยายเชียง เรื่อง รับโอน(ย้าย)พนักงานส่วนตำบล   [ 29/8/2561 11:45:45 ]
     
 

 

องค์การบริหารส่วนตำบลทับยายเชียง
หมู่ที่ 5 ตำบลทับยายเชียง  อำเภอพรหมพิราม  จังหวัดพิษณุโลก 65150
โทร: 055-009506  แฟกซ์: 055-009506    Email :
tyc_tyc@outlook.com
Copyright 2011.tyc.go.th All rights reserved. Powered by Click idea design