สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน

       สภาพทั่วไป/ข้อมูลพื้นฐาน

สำหรับเจ้าหน้าที่

      Administrator

 [ ประชาสัมพันธ์ ลดการใช้ขยะในชุมชน ] 
       ลดการใช้ขยะในชุมชน.pdf
   ทำรายการเมื่อ: 12-มิย.-18at 14:19

ประกาศ งบประจำเดือน มีนาคม 2562   [ 17/4/2562 10:24:47 ]

ประกาศ เรื่อง ราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก   [ 5/4/2562 15:23:33 ]

ประกาศร่างขอบเขตงานโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก   [ 5/4/2562 15:21:26 ]

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทับยายเชียง เรื่อง กำหนดราคากลางงานก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.   [ 28/3/2562 16:39:43 ]

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทับยายเชียง เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑   [ 28/3/2562 16:36:31 ]

ประชาสัมพันธ์สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒   [ 20/3/2562 11:30:19 ]

ประกาศ เรื่อง รับโอนพนักงานส่วนตำบล หรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น   [ 15/3/2562 14:06:07 ]
     
 

 

องค์การบริหารส่วนตำบลทับยายเชียง
หมู่ที่ 5 ตำบลทับยายเชียง  อำเภอพรหมพิราม  จังหวัดพิษณุโลก 65150
โทร: 055-009506  แฟกซ์: 055-009506    Email :
tyc_tyc@outlook.com
Copyright 2011.tyc.go.th All rights reserved. Powered by Click idea design