สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน

       สภาพทั่วไป/ข้อมูลพื้นฐาน

สำหรับเจ้าหน้าที่

      Administrator

 

[ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๑ ] 
ทำรายการเมื่อ: 06-ธค.-18at 15:58

....................................................................................................................................................................................................................

  

๕ ธันวาคม ๒๕๖๑
ส่งมอบถนนยางพาราดินซีเมนต์ โครงการสนับสนุนการใช้ยางพาราในหน่วยงานภาครัฐ ตามนโยบายรัฐบาล และ คสช.
วันปิยมหาราช
กิจกรรมจิตอาสา "เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ"
พิธีเปิดกิจกรรมจิตอาสา "เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ"
     

 

 

องค์การบริหารส่วนตำบลทับยายเชียง
หมู่ที่ 5 ตำบลทับยายเชียง  อำเภอพรหมพิราม  จังหวัดพิษณุโลก 65150
โทร: 055-009506  แฟกซ์: 055-009506    Email :
tyc_tyc@outlook.com
Copyright 2011.tyc.go.th All rights reserved. Powered by Click idea design