สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน

       สภาพทั่วไป/ข้อมูลพื้นฐาน

สำหรับเจ้าหน้าที่

      Administrator

 

[ ส่วนการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ] 
      

 


                                                            
 
        


นายสราวุธ  ชิดชอบ    
              นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
 
 

   


   
 

 
 
นางสาวบุรัสกร จำปาศักดิ์        นางสาววันเพ็ญ ยศปัญญา 
ครูชำนาญการ        ครู
         
     

       นางสวง บุญอ้น
ครูผู้ดูแลเด็ก         ผู้ช่วยครูดูแลเด็ก

 
     
นางสาวสุกัญญา  แดนดง    นางสาวนันทนิตย์  ทองน้อย
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก   ผู้ดูแลเด็ก
 

 

 

    ทำรายการเมื่อ: 16-มค.-11at 23:26
 

 

องค์การบริหารส่วนตำบลทับยายเชียง
หมู่ที่ 5 ตำบลทับยายเชียง  อำเภอพรหมพิราม  จังหวัดพิษณุโลก 65150
โทร: 055-009506  แฟกซ์: 055-009506    Email :
tyc_tyc@outlook.com
Copyright 2011.tyc.go.th All rights reserved. Powered by Click idea design