สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน

       สภาพทั่วไป/ข้อมูลพื้นฐาน

สำหรับเจ้าหน้าที่

      Administrator

 

[ ตราสัญลักษณ์/โครงสร้างหน่วยงาน ] 
      

โครงสร้างหน่วยงานขององค์การบริหารส่วนตำบลทับยายเชียง   

4D2_โครงสร้างหน่วยงาน.doc
    ทำรายการเมื่อ: 25-มีค.-10at 18:53
 

 

องค์การบริหารส่วนตำบลทับยายเชียง
หมู่ที่ 5 ตำบลทับยายเชียง  อำเภอพรหมพิราม  จังหวัดพิษณุโลก 65150
โทร: 055-009506  แฟกซ์: 055-009506    Email :
tyc_tyc@outlook.com
Copyright 2011.tyc.go.th All rights reserved. Powered by Click idea design