สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน

       สภาพทั่วไป/ข้อมูลพื้นฐาน

สำหรับเจ้าหน้าที่

      Administrator

 

[ คณะผู้บริหาร ] 
      


       
    นายวิโรจน์ แจงทอง    
    นายก อบต.ทับยายเชียง    
         
     
นายสุรินทร์ กลิ่นเกตุ       นายพรวน จันตูม
รองนายก อบต.ทับยายเชียง       รองนายก อบต.ทับยายเชียง
         
         
    นายสมเกียรติ แดนดง    
    เลขานุการนายก อบต.ทับยายเชียง     

 

 

 

 

 

 

 

 

    ทำรายการเมื่อ: 25-มีค.-10at 18:51
 

 

องค์การบริหารส่วนตำบลทับยายเชียง
หมู่ที่ 5 ตำบลทับยายเชียง  อำเภอพรหมพิราม  จังหวัดพิษณุโลก 65150
โทร: 055-009506  แฟกซ์: 055-009506    Email :
tyc_tyc@outlook.com
Copyright 2011.tyc.go.th All rights reserved. Powered by Click idea design