สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน

       สภาพทั่วไป/ข้อมูลพื้นฐาน

สำหรับเจ้าหน้าที่

      Administrator

 

[ แผนพนักงานจ้าง/แผนจัดซื้อจัดจ้าง ] 
      


 แผนพนักงานจ้าง.pdf

 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2561

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้งประจำปี-2561-เดือน-ตุลาคม-2560.pdf

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้งประจำปี-2561-เดือน-พฤศจิกายน-2560.pdf

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้งประจำปี-2561-เดือน-ธันวาคม-2560.pdf

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้งประจำปี-2561-เดือน-มกราคม-2561.pdf

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้งประจำปี-2561-เดือน-กุมภาพันธ์-2561.pdf

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้งประจำปี-2561-เดือน-มีนาคม-2561.pdf

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้งประจำปี-2561-เดือน-เมษายน-2561.pdf

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้งประจำปี-2561-เดือน-พฤษภาคม-2561.pdf

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้งประจำปี-2561-เดือน-มิถุนายน-2561.pdf

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้งประจำปี-2561-เดือน-กรกฎาคม-2561.pdf

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้งประจำปี-2561-เดือน-สิงหาคม-2561.pdf

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้งประจำปี-2561-เดือน-กันยายน-2561.pdf
    ทำรายการเมื่อ: 21-กย.-09at 14:41
 

 

องค์การบริหารส่วนตำบลทับยายเชียง
หมู่ที่ 5 ตำบลทับยายเชียง  อำเภอพรหมพิราม  จังหวัดพิษณุโลก 65150
โทร: 055-009506  แฟกซ์: 055-009506    Email :
tyc_tyc@outlook.com
Copyright 2011.tyc.go.th All rights reserved. Powered by Click idea design