สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน

       สภาพทั่วไป/ข้อมูลพื้นฐาน

สำหรับเจ้าหน้าที่

      Administrator

 

[ รายงานทางการเงิน ] 
      

รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2561

รายงานผลการใช้จ่านงบประมาณประจำปี-2561_018-compressed.pdf


รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน

รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณรอบ-6-เดือน_017-compre ssed.pdf
    ทำรายการเมื่อ: 13-กพ.-09at 16:38
 

 

องค์การบริหารส่วนตำบลทับยายเชียง
หมู่ที่ 5 ตำบลทับยายเชียง  อำเภอพรหมพิราม  จังหวัดพิษณุโลก 65150
โทร: 055-009506  แฟกซ์: 055-009506    Email :
tyc_tyc@outlook.com
Copyright 2011.tyc.go.th All rights reserved. Powered by Click idea design