สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน

       สภาพทั่วไป/ข้อมูลพื้นฐาน

สำหรับเจ้าหน้าที่

      Administrator

 

[ แผนดำเนินงาน/แผนขับเคลื่อนหน่วยงาน ] 
      

CCF100625571.pdf

CCF1006255711.pdfDCC_แผนการดำเนินงาน2561อบต.ทับยายเชียง.pdf
    ทำรายการเมื่อ: 01-ตค.-15at 14:07
 

 

องค์การบริหารส่วนตำบลทับยายเชียง
หมู่ที่ 5 ตำบลทับยายเชียง  อำเภอพรหมพิราม  จังหวัดพิษณุโลก 65150
โทร: 055-009506  แฟกซ์: 055-009506    Email :
tyc_tyc@outlook.com
Copyright 2011.tyc.go.th All rights reserved. Powered by Click idea design