สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน

       สภาพทั่วไป/ข้อมูลพื้นฐาน

สำหรับเจ้าหน้าที่

      Administrator

 

[ มาตรฐานการให้บริการ ] 
      
มาตรฐานการให้บริการ
  กระบวนการ__ขั้นตอน__และวิธีปฏิบัติในการให้บริการประชาชน014.d ocx

 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
สถิติการให้บริการประชาชน.docx
    ทำรายการเมื่อ: 01-ตค.-15at 14:02
 

 

องค์การบริหารส่วนตำบลทับยายเชียง
หมู่ที่ 5 ตำบลทับยายเชียง  อำเภอพรหมพิราม  จังหวัดพิษณุโลก 65150
โทร: 055-009506  แฟกซ์: 055-009506    Email :
tyc_tyc@outlook.com
Copyright 2011.tyc.go.th All rights reserved. Powered by Click idea design