สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน

       สภาพทั่วไป/ข้อมูลพื้นฐาน

สำหรับเจ้าหน้าที่

      Administrator

 

[ สมาชิก อบต. ] 
      


     
    นายประทุม มินทะนา    
    ประธานสภา อบต.ทับยายเชียง    
         
       
    นายสมศักดิ์ ภักดี    
    รองประธานสภา อบต.ทับยายเชียง    
         
         
     นายราเมต ภู่ปาน    
    เลขานุการสภา อบต.ทับยายเชียง     
         
       
นายสุชีพ ฉิมนนท์       นายธงชัย กุลนาดา
ส.อบต.หมู่ 1       ส.อบต.หมู่ 2
         
     
นายสมศักดิ์ สอนเชียง       นายประดิษฐ์ แก้วแสง
 ส.อบต.หมู่ 2       ส.อบต.หมู่ 3
         
     
นายทองสุข บัวทองเท้า       นายเรวัต แก้วแสง
 ส.อบต.หมู่ 3        ส.อบต.หมู่ 4
         
     
นายแอ๊ด กลิ่นเกตุ       นายมานพ ทองน้อย
 ส.อบต.หมู่ 5        ส.อบต.หมู่ 5
         
     
นายแหวน วิชญืปราชญ์       นายสมพงษ์ ปั่นเที่ยง
ส.อบต.หมู่ 6        ส.อบต.หมู่ 6
         

    ทำรายการเมื่อ: 29-สค.-07at 06:32
 

 

องค์การบริหารส่วนตำบลทับยายเชียง
หมู่ที่ 5 ตำบลทับยายเชียง  อำเภอพรหมพิราม  จังหวัดพิษณุโลก 65150
โทร: 055-009506  แฟกซ์: 055-009506    Email :
tyc_tyc@outlook.com
Copyright 2011.tyc.go.th All rights reserved. Powered by Click idea design