สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน

       สภาพทั่วไป/ข้อมูลพื้นฐาน

สำหรับเจ้าหน้าที่

      Administrator

 

[ กำนันและผู้ใหญ่บ้าน ] 
      


   
    นายภาคภูมิ  หงอสนาม    
    กำนันตำบลทับยายเชียง    
         
     
นายประธาน มินทะนา      

นายศุภกิจ  อ้นสิงห์มา

ผู้ใหญ่บ้าน ม.1       ผู้ใหญ่บ้าน ม.2
         
     
นายธวัช  จำปาศักดิ์       นางสาวนุชจนาท  จำปาศักดิ์
ผู้ใหญ่บ้าน ม.3       ผู้ใหญ่บ้าน ม.4

 

 
  นายนรานุวัตน์  แจงทอง  
  ผู้ใหญ่บ้าน ม.6  
    

 

 

    ทำรายการเมื่อ: 29-สค.-07at 06:32
 

 

องค์การบริหารส่วนตำบลทับยายเชียง
หมู่ที่ 5 ตำบลทับยายเชียง  อำเภอพรหมพิราม  จังหวัดพิษณุโลก 65150
โทร: 055-009506  แฟกซ์: 055-009506    Email :
tyc_tyc@outlook.com
Copyright 2011.tyc.go.th All rights reserved. Powered by Click idea design