สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน

       สภาพทั่วไป/ข้อมูลพื้นฐาน

สำหรับเจ้าหน้าที่

      Administrator

 

[ มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง ] 

ประเภทบริหารท้องถิ่น
1101-นักบริหารงานท้องถิ่นต้น-สูง.pdf

ประเภทอำนวยการท้องถิ่น

2101-นักบริหารงานทั่วไปต้น-สูง.pdf

2102-นักบริหารงานการคลังต้น-สูง.pdf

2103-นักบริหารงานช่างต้น-สูง.pdf

2107-นักบริหารงานการศึกษาต้น-สูง.pdf

ประเภทวิชาการ

3101-นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ-ชำนาญการพิเศษ.pdf

3102-นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ.pdf

3103-นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ.pdf

3201-นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ.pdf

3202-นักวิชาการคลังปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ.pdf

3203-นักวิชาการจัดเก็บรายได้ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ_1.pdf

3204-นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ.pdf

3801-นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ.pdf

ประเภททั่วไป

4101-จพง.ธุรการปฏิบัติงาน-อาวุโส.pdf

4201-เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี.pdf

4202-เจ้าพนักงานการคลัง.pdf

4203-เจ้าพนักงานพัสดุ.pdf

4204-เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้.pdf

4805-จพง.ป้องกันปฏิบัติงาน-อาวุโส.pdf
ทำรายการเมื่อ: 06-มิย.-18at 10:13

....................................................................................................................................................................................................................

 [ 6/6/2018 10:13:22 AM ] มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง
 [ 10/5/2016 1:41:34 PM ] วิธีลดน้ำหนักๆ ง่ายๆ
 [ 2/10/2016 9:53:04 AM ] สิ่งแวดล้อมกับโรคภูมิแพ้
 [ 1/6/2015 10:44:32 AM ] 7 วิธีเพิ่มพลังสมองด้วยตัวเอง โดยไม่ต้องใช้อุปกรณ์
 [ 11/26/2014 10:14:27 AM ] สาระน่ารู้ ผัก ผลไม้ 5 สี ดีมีประโยชน์
 [ 11/21/2014 11:15:40 AM ] สาระน่ารู้เกี่ยวกับการลบลอยตีนกาด้วยใบบัวบก
 [ 11/13/2014 10:58:49 AM ] สาระน่ารู้เกี่ยวกับผิวขาดน้ำ
 
 

 

องค์การบริหารส่วนตำบลทับยายเชียง
หมู่ที่ 5 ตำบลทับยายเชียง  อำเภอพรหมพิราม  จังหวัดพิษณุโลก 65150
โทร: 055-009506  แฟกซ์: 055-009506    Email :
tyc_tyc@outlook.com
Copyright 2011.tyc.go.th All rights reserved. Powered by Click idea design