................................................................................................................................................................................................................................................................
[ เดือดร้อนอย่างมาก ]
ความคิดเห็นที่ [7963]

ถนนเป็นหลุมเป็นบ่อ อยากให้ อบต.มาซ่อมให้บริเวณใกล้วัดทับยายเชียง
ร่วมคิดเห็นโดย ประชาชน ทำรายการเมื่อ: 08-กย.-14at 13:41
*หมายถึง ต้องกรอกข้อมูล
ชื่อของท่าน*:
Bold Italic Underline Add Hyperlink Add Email Link Centre List Indent Add Image Mode:
ข้อความ*:

สัญลักษณ์แทนอารมณ์
[:)] [:P] [;)]
[:^(] [:D] [LOL]
[xx(] [:$] [:s]
[=D>] [:x] [8(]
more...
   Enable Forum Codes to format post
 

องค์การบริหารส่วนตำบลทับยายเชียง
หมู่ที่ 5 ตำบลทับยายเชียง  อำเภอพรหมพิราม  จังหวัดพิษณุโลก 65150
โทร: 055-009506  แฟกซ์: 055-009506    Email :
tyc_tyc@outlook.com
Copyright 2011.tyc.go.th All rights reserved. Powered by Click idea design